Impresszum

Szolgáltató adatai

(az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 4.§ szerinti kötelező adatok)

Szolgáltató neve: MED-DEALS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Szolgáltató székhelye: 1143 Budapest, Hungária körút 83.

Telefonszám: +36 1 238 0816

E-mail cím: shop@eu-fire.hu

Szolgáltatót képviselő vezető tisztségviselők:

Németh Tünde Rita ügyvezető

Nyilvántartó hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Nyilvántartási szám: 01-09-401917

Adószám: 27880616-2-42

Tárhelyszolgáltató adatai:

Neve: Websupport Magyarország Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Telefon: +36 22 78 76 74

E-mail: support@websupport.hu

Felelősség

Az MED-DEALS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban „MED-DEALS”) arra törekszik, hogy ezen a weboldalon az ésszerűség határain belül pontos és teljes körű információkat nyújtson. Az MED-DEALS azonban nem vállal felelősséget vagy garanciát a weboldalon található információk aktualitásáért, helyességéért és teljességéért. Ez vonatkozik azokra a más weboldalakra („linkek”) mutató valamennyi kapcsolatra is, amelyekre ez a weboldal közvetlenül vagy közvetve hivatkozik.

Az MED-DEALS nem felelős az ilyen hivatkozáson keresztül elérhető weboldalak tartalmáért, és nem vállal garanciát vagy felelősséget azokért. Az MED-DEALS fenntartja magának a jogot, hogy előzetes értesítés nélkül változtatásokat vagy kiegészítéseket eszközöljön a megadott információkban. A weboldal tartalma szerzői jogi védelem alatt áll.

Az MED-DEALS nem vállal felelősséget az ezen a weboldalon található információkból eredő vagy azokkal összefüggésben felmerülő közvetlen vagy közvetett károkért, beleértve az esetlegesen elmaradt hasznot is. Az MED-DEALS nem felelős a helytelenül létrehozott fájlok vagy helytelenül strukturált formátumok által okozott megszakításokért vagy zavarokért.

Szerzői jogi információk

A weboldal tartalma és szerkezete szerzői jogi védelem alatt áll. Minden tartalmi és szerkezeti elem, különösen szöveg, szövegrészek, képanyag, grafika, program és designelem sokszorosításához, terjesztéséhez, közzétételéhez, módosításához, harmadik fél számára történő rendelkezésre bocsátásához vagy átalakításához az MED-DEALS kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása szükséges, amennyiben a tartalom és a szerkezeti elemek a magyar jog szerint védettek. A fent említett jóváhagyás különösen a más weboldalakra történő átvételhez szükséges. Engedély nélkül csak szerkesztői felhasználás engedélyezett, amennyiben a megfelelő szerzői jogi megjegyzés szerepel. A tartalom és a szerkezeti elemek magáncélú felhasználása egy munkaállomáson, annak átalakítása nélkül, és közvetlenül vagy közvetve kereskedelmi célú felhasználás kivételéven, megengedett előzetes engedély nélkül.